No matter what,

Bayang magiliw
Perlas ng Silanganan,
Alab ng puso
Sa dibdib mo’y buhay.

Lupang hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig,
‘Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula at awit
Sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y
Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma’y ‘di magdidilim.

Lupa ng araw, ng luwalhati’t pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya, na ‘pag may mang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa ‘yo.

Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan
Tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at tinutulungang
Maging malakas, masipag at marangal
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang,
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan,
Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap
Sa bansang Pilipinas.

Ako ay Pilipino
Buong katapatang nanunumpa
Sa watawat ng Pilipinas
At sa republikang kanyang sinasagisag
Na may dangal, katarungan at kalayaan
Na ipinakikilos ng sambayanang
Maka-Diyos, makatao,
Makakalikasan at
Makabansa

Advertisements

Yelp.

The voice at the back of my head tells me, “You’re going insane,” and I tell her, “No I’m not. I’m happy.” Then it asked me, “Why? How can you possibly be happy?”

For some apparent reason, the world IS round. It rotates and revolves as well. That’s my only justification of being in this state of happiness.

Cut the crap. Who am I kidding? These sites can kick your ***.

Fantastic Contraption

Tricks

Budapest Defenders